Maklumat Pelayanan

MAKLUMAT PELAYANAN KECAMATAN DELANGGU

DENGAN INI KAMI BERJANJI SANGGUP MENYELENGGARAKAN PELAYANAN SESUAI STANDART PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI , KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DAN MEMBERIKAN KOMPENSASI.

Delanggu